Moderní spisová služba pro školy a příspěvkové organizace

Elektronická spisová služba (ESSL) je jeden z hlavních pilířů digitalizace veřejné správy. Úřadům značně usnadňuje vedení úředních dokumentů v souladu s legislativou a zároveň s řadou kontrolních mechanismů pro maximální bezpečí a transparentnost. Pokud chce nebo musí organizace veřejné správy digitalizovat, začíná to u spisové služby.

Navíc, podle nedávno schváleného zákona o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO), budou i malé příspěvkové organizace a školy povinny nejpozději ke dni 31.12.2024 vést elektronickou spisovou službu. To znamená, že se ruší možnost některých veřejnoprávních původců vybrat si mezi listinnou anebo elektronickou spisovou službou. Tímto zákonem se také specifikuje povinnost vést výkon spisové služby vždy prostřednictvím ESSL a v informačních systémech spravujících dokumenty. A dále také povinnost využívat pouze ty ESSL systémy, které splňují veškeré požadavky zákona, vyhlášky a národního standardu.

Naše spisová služba SpisUm řeší problém digitalizace veřejné správy. Mít všechny dokumenty na jednom místě, dohledatelné, zálohované a přístupné odkudkoliv v souladu s metodikou vedení spisové služby. To je hlavní cíl, se kterým tato nová moderní elektronická spisová služba vznikla.
SpisUm je budován jako open-source systém. Díky tomu jakýkoliv jiný dodavatel či subjekt může nad tímto řešením vyvinout a rozvíjet vlastní nadstavbové služby a zákazník má možnost vybrat si, kdo mu bude dělat podporu služby. Jednoduše ho vysoutěží ve veřejné zakázce.
Intuitivní software, na kterém se podíleli mimo jiné i autoři zákona o spisové službě, je určen primárně rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, například školám či sociálním zařízením. O produkt ale projevily velký zájem i obce či městské části.

Při digitalizaci úřadu by nemělo jít jenom o transformaci analogových dokumentů do digitální podoby, ale o kompletní digitalizaci interních procesů a agend souvisejících s výkonem úřední moci, to vše s elektronickou spisovou službou jako centrálním bodem.

Chcete o SpisUm vědět více – kontaktujte nás na sales@isfgroup.cz

Více na www.spisum.cz

Další články

ISFG představila na konferenci ISSS spisovou službu SpisUm.

Tento týden se Hradci Králové konala konference ISSS, Internet ve státní správě a samosprávě, kterou organizátoři v loňském roce museli z důvodu covidových opatření vynechat.
ISFG se na konferenci představila hned dvakrát….