Přihlášení:
ISFGroup, s.r.o / SugarCRM Moduly / Sugar Exchange Sync: Schůzky / Sugar Exchange Sync: Schůzky - Administrátorská příručka

Sugar Exchange Sync: Schůzky - Administrátorská příručka

Aby synchronizace správně fungovala, je třeba:

Nastavení modulu

1. Otevřete nastavení modulu v administraci přes "Module Configuration".


Otevření konfiguračního rozhraní modulu

2. Proveďte nastavení na kartě "Main Module Settings" a nastavení uložte.


Nastavení na kartě "Main Module Settings"

Přehled položek nastavení na kartě "Main Module Settings"
Exchange Host URL adresa Exchange serveru
Select Exchange Version and Service Pack Výběr verze a service packu Exchange serveru
Module Authentication Method Možnosti:
  • admin = synchronizace bude probíhat přes uživatele admin, uživatelé nemusí v zadat své přístupové údaje na Exchange (nutné nastavení na straně Exchange)
  • peruser = synchronizace bude probíhat přes jednotlivé uživatele, uživatelé musí v zadat své přístupové údaje na Exchange
Filed With Exchange Username Výběr pole v nastavení uživatele s uloženým přihlašovacím jménem do Exchange
Filed With Exchange Password Výběr pole v nastavení uživatele s uloženým heslem do Exchange

3. Proveďte nastavení na kartě "Log Settings" a nastavení uložte.


Nastavení na kartě "Log Settings"

Přehled položek nastavení na kartě "Log Settings"
Enable Logging Spuštění / vypnutí logování
Log Verbose Úroveň logování
Clearing Log Automatické čištění logu

Do logů lze nahlédnout přes odkaz „Logs are here“.

4. Proveďte nastavení na kartě "Filtering" a nastavení uložte. Tato záložka se týká nastavení synchronizace dle kategorií v Exchange.


Nastavení na kartě "Filtering"

Přehled položek nastavení na kartě "Filtering"
Filtering method Možnosti:
  • Filtering OFF – vypnutá synchronizace dle kategorií
  • Include – zahrnuje kategorie vypsané níže
  • Exclude – nezahrnuje kategorie vypsané níže
List of Categories Zde vypište požadované kategorie, hodnoty oddělte čárkou
Match all Categories Možnosti:
  • Yes – synchronizace záznamů, které patří do všech výše vypsaných kategorií
  • No – synchronizace záznamů, které patří alespoň do jedné výše vypsané kategorie

5. Proveďte nastavení na kartě "Meetings" a nastavení uložte. Tato záložka se týká mapování polí mezi SugarCRM a Exchange.


Nastavení na kartě "Meetings"

Zadání přístupových údajů na Exchange

1. Otevřete uživatelské nastavení kliknutím na své jméno.


Oteření uživatelského nastavení

2. Na panelu "ISFGroup Microsoft Exchange Synchronization" zadejte přístupové údaje na Exchange a vyberte moduly, které se mají synchronizovat.


Zadání přístupových údajů na Exchange

Spuštění plánovaných úloh

1. V administraci klikněte na panelu "Microsoft Exchange Synchronization" na "Module Scheduler".


Oteření nastavení plánovaných úloh

2. Přejděte do editace zvolené plánované úlohy.


Editace plánované úlohy

3. Přepněte stav na "Aktivní", nastavte interval dle potřeby a nastavení uložte.


Spuštění plánované úlohy

Kontakt
Zanechte nám na sebe kontakt, rádi Vám odpovíme.