Přihlášení:
ISFGroup, s.r.o / SugarCRM Moduly / Sugar Exchange Sync: Kontakty / Sugar Exchange Sync: Kontakty - Instalační příručka

Sugar Exchange Sync: Kontakty - Instalační příručka

Instalační proces

Důležité: Po nákupu jste obdrželi zip soubor, který obsahuje instalační balíčky Basic a Kontakty. Tento soubor je potřeba rozbalit, instalační balíčky je však nutné ponechat ve formátu zip. Jako první nainstalujte balíček Basic.

1. Po přihlášení do systému SugarCRM jako uživatel s oprávněním administrátora přejděte do administrace.


Přihlášení do administrace

2. V nabídce administrace otevřete "Nahrávač modulů".


Otevření nahrávače modulů

3. Zde vyberte instalační soubor Basic a nahrajte jej pomocí tlačítka "Nahrát".


Nahrání instalačního souboru

4. Spusťte instalaci vybraného modulu tlačítkem "Instalovat".


Spuštění instalace

5. Přijměte licenční ujednání a spusťte instalaci tlačítkem "Spustit".


Licenční podmínky

6. Průběh instalace je zobrazen na obrazovce. Po dokončení instalace můžete jít tlačítkem zpět pro nahrání dalšího modulu.


Dokončení instalace

7. V "Nahrávači modulů" vyberte instalační soubor Kontakty a nahrajte jej pomocí tlačítka "Nahrát".


Nahrání instalačního souboru

8. Spusťte instalaci vybraného modulu tlačítkem "Instalovat".


Spuštění instalace

9. Přijměte licenční ujednání a spusťte instalaci tlačítkem "Spustit".


Licenční podmínky

10. Průběh instalace je zobrazen na obrazovce. Po dokončení instalace můžete jít tlačítkem zpět pro nahrání dalšího modulu.


Dokončení instalace

Kontakt
Zanechte nám na sebe kontakt, rádi Vám odpovíme.