Přihlášení:
ISFGroup, s.r.o / SugarCRM Moduly / Sugar Email Archiver / Sugar Email Archiver - Instalační příručka

Sugar Email Archiver - Instalační příručka

Instalační proces

1. Po přihlášení do systému SugarCRM jako uživatel s oprávněním administrátora přejděte do administrace.


Přihlášení do administrace

2. V nabídce administrace otevřete "Nahrávač modulů".


Otevření nahrávače modulů

3. Zde vyberte instalační soubor typu .zip a nahrajte jej pomocí tlačítka "Nahrát".


Nahrání instalačního souboru

4. Spusťte instalaci vybraného modulu tlačítkem "Instalovat".


Spuštění instalace

5. Přijměte licenční ujednání a spusťte instalaci tlačítkem "Spustit".


Licenční podmínky

6. Průběh instalace je zobrazen na obrazovce. Po dokončení instalace můžete jít tlačítkem zpět pro nahrání dalšího modulu.


Dokončení instalace

Kontakt
Zanechte nám na sebe kontakt, rádi Vám odpovíme.