Přihlášení:
ISFGroup, s.r.o / SugarCRM Moduly / Sugar Email Archiver / Sugar Email Archiver - Administrátorská příručka

Sugar Email Archiver - Administrátorská příručka

Aby automatická archivace emailů správně fungovala, je třeba:

Nastavení modulu

1. Otevřete nastavení modulu v administraci přes "ISFG IMAP Archiv nastavení".


Otevření nastavení modulu

2. Proveďte nastavení na záložce "Nastavení modulů".

Výběr modulů k propojení s emaily - vyberte, ke kterým modulům chcete archivované emaily navázat.

Uživatelská nastavení - zde můžete povolit uživatelská nastavení (uživatelé si budou moci povolit/zakázat archivaci emailů).

Pokud povolíte uživatelská nastavení, můžete následně v panelu Nastavení pro všechny uživatele:

  • Povolit archivování emailů pro všechny uživatele (defaultně je všem uživatelům nastavena archivace),


Nastavení modulů

  • Nepovolit archivování emailů pro všechny uživatele (defaultně není nastavena archivace žádnému uživateli). Pokud nepovolíte uživatelská nastavení, je třeba vybrat uživatele, kterým se mají archivovat emaily.


Nastavení modulů

3. Proveďte nastavení v záložce "Archivace příloh".

Povolit archivaci příloh – zaškrtněte, pokud chcete archivovat přílohy.

Povolit uživatelská nastavení – zaškrtněte, pokud mají mít uživatelé možnost si archivaci příloh nastavit.


Nastavení archivace příloh

4. Proveďte nastavení v záložce "Nastavení historie".

Jak staré emaily se mají archivovat? – nastavte časové období pro archivaci historických emailů. Pozor, po spuštění automatické archivace a následném prodloužení období se toto nastavení projeví pouze u složek přidaných po tomto nastavení.

Povolit uživatelská nastavení – zaškrtněte, pokud mají mít uživatelé možnost si období pro archivaci historických emailů nastavit.


Nastavení historie

Nastavení plánovače

1. Otevřete nastavení plánovače v administraci přes "ISFG IMAP Archiv Plánovaná událost".


Otevření nastavení plánovače

2. Přejděte do editace tlačítkem "Upravit".


Upravení nastavení plánovače

3. Nastavte interval dle Vašich požadavků, aktivujte plánovač a nastavení uložte.

Při konfiguraci intervalu mějte na mysli, že 1 cyklus prochází 10 emailů v každé IMAP složce nastavené jednotlivými uživateli. Při větším počtu uživatelů a složek může 1 cyklus běžet déle. Pokud cyklus běží déle, je vynuceně ukončen po 10 minutách.


Nastavení intervalu a aktivace plánovače

Archivační cyklus lze spustit i ručně přes "Spuštění archivace emailů".


Nastavení intervalu a aktivace plánovače

Kontakt
Zanechte nám na sebe kontakt, rádi Vám odpovíme.