Přihlášení:
ISFGroup, s.r.o / SugarCRM Moduly / Duplicity Checker - Administrátorská příručka

Duplicity Checker - Administrátorská příručka

Aby kontrola duplicit správně fungovala, je třeba:

Nastavení modulu

1. Otevřete nastavení modulu v administraci přes "Nastavení kontroly duplicity".


Oteření konfiguračního rozhraní modulu

2. Nastavte panel "Pro modul Příležitosti"

 • Kontrolovat Příležitosti - Aktivace kontroly duplicit v modulu Příležitosti
 • Název společnosti - Po zaškrtnutí bude provádět kontrolu duplicity podle názvu společnosti
 • Adresa - Po zaškrtnutí bude provádět kontrolu duplicity podle Ulice a PSČ
 • IČ - Po zaškrtnutí bude provádět kontrolu duplicity podle IČO
 • Kontrolovat proti Společnostem - Po zaškrtnutí bude kontrolovat duplicitu v modulu Společnosti (budou nalezena pole ekvivalentní k polím nastaveným pro modul Příležitosti)

3. Nastavte panel "Pro modul Společnosti"

 • Kontrolovat Společnosti - Aktivace kontroly duplicit v modulu Společnosti
 • Název - Po zaškrtnutí bude provádět kontrolu duplicity podle názvu společnosti.
 • Adresa - Po zaškrtnutí bude provádět kontrolu duplicity podle Ulice a PSČ
 • IČ - Po zaškrtnutí bude provádět kontrolu duplicity podle IČO
 • Kontrolovat proti Příležitostem - Po zaškrtnutí bude kontrolovat duplicitu v modulu Příležitosti (budou nalezena pole ekvivalentní k polím nastaveným pro modul Společnosti)

4. Nastavte panel "Nastavení oznámení vlastnictví duplicitní instance"

 • Hlásit majitele duplicitní instance - Po zaškrtnutí změní hlášení z "instance již existuje" na "instanci již vytvořil uživatel: [jméno uživatele]"


Nastavení modulu

Kontakt
Zanechte nám na sebe kontakt, rádi Vám odpovíme.