Přihlášení:
ISFGroup, s.r.o / SugarCRM Moduly / Eskalace / Eskalace - Administrátorská příručka

Eskalace - Administrátorská příručka

Aby eskalace správně fungovala, je třeba:

Nastavení modulu

1. Otevřete nastavení modulu v administraci přes "Nastavení modulu ISFG Escalation".


Oteření konfiguračního rozhraní modulu

2. Proveďte nastavení v konfiguračním rozhraní, které tvoří následující části:

  • Záložky jednotlivých modulů,
  • Panel s poli typu dropdown zvoleného modulu (zobrazují se i "custom" pole vytvořená ve Studiu),
  • Panely s hodnotami zvolených polí – Nastavení v levém sloupci panelu se týká uživatele, jemuž je přiřazen daný záznam. Nastavení v pravém sloupci se týká uživatele nadřízeného (reported to) uživateli, jemuž je přiřazen daný záznam. U každé hodnoty pole lze nastavit dobu, za jak dlouho má být při neprovedení změny pole zasláno první emailové upozornění. Dále lze u každé hodnoty pole nastavit opakování, v jakých intervalech má být emailové upozornění znovu zasláno (1x denně, jednou za 2 dny, apod.). První upozornění i opakování lze nastavit na každou hodnotu pro uživatele i pro jeho nadřízeného individuálně.


Nastavení modulu

3. Po nastavení záložky je třeba provést uložení. Následně lze nastavit další záložku.

Nastavení systému

Pro správné fungování modulu je třeba provést následující nastavení systému:

  • Nastavit plánovanou úlohu ISFG Escalation dle potřeby a aktivovat,
  • Nastavit max_input_vars v php.ini na hodnotu alespoň 4000 nebo vyšší. Hodnota závisí na počtu „custom“ polí vytvořených ve Studiu,
  • Zajistit, aby SugarDBManager podporoval mysqli_multi_query,
  • Nastavit emailové šablony dle potřeby (volitelné).
Kontakt
Zanechte nám na sebe kontakt, rádi Vám odpovíme.